Enter your details:
Name:
E-mail:
 
Thank you for subscribing.
Subscribe to our newsletter!


Boris Banjevic1

1Army of Montenegro, Airforce Military of Montenegro, Podgorica, Montenegro

Content Analyses of Scientific Articles Published in Sport Mont Journal Year 2007

J. Anthr. Sport Phys. Educ. 2019, 3(2), 55-60 | DOI: 10.26773/jaspe.190410

Abstract

Sport Mont is a scientific journal which has been existing since 2003 and it has published a great number of works of renowned scientists in the field of sport sciences and medicine. The journal has been indexed in more international database, it is released three times a year, and the published works are mostly presented on the scientific conference of the Montenegrin Sport Academy. Sport Mont, in addition to the original scientific works, publishes reviews, editorials, short reports, as well as the calls and awards for works in the field of sport sciences and medicine. This work deals with the analysis of the content of published articles in the journal Sport Mont in 2007. They have been sorted according to the scientific fields they belong to, and through discussion, a short overview of the obtained results has been given. This way makes possible an easier search of the mentioned articles for the authors who express their interest for them.

Keywords

Sport science, Sport Mont Journal, MedicineView full article
(PDF – 117KB)

References

Bajramović, Š., & Mekić, M. (2007). Kanoničke relacije bazično-motoričkih sposobnosti i uspješnosti u nogometnoj igri kod juniora premijer lige. Sport Mont, 5(12-13-14), 323-30.

Bijelić, B. (2007). Sport za sve i rekreacija u uslovima tranzicije društva i tržišne ekonomije. Sport Mont, 5(12-13-14), 151-7.

Bijelić, B. (2007). Korektivno-kompezatorna uloga rekreacije u životu i radu savremenog čovjeka. Sport Mont, 5(12-13-14), 303-9.

Bjeković, G. (2007). Metodološko modelno zasnivanje dopunskog profesionalnog usavršavanja profesora fizičkog vaspitanja sa aspekta njihove sociokulturne i pedagoške usmjerenosti. Sport Mont, 5(12-13-14), 225-34.

Bjeković, G., & Arnaut, Đ. (2007). Dijagnostika stanja građe stopala kod djece predškolskog uzrasta u ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Sokolac” u Sokocu. Sport Mont, 5(12-13-14), 374-80.

Bjelica, D. (2007). Sport i kultura mira. Sport Mont, 5(12-13-14), 4-9.

Bjelica, D. (2007). Doping i nedozvoljene metode u sportu. Sport Mont, 5(12-13-14), 27-34.

Bjelica, D. (2007). Dinamika biomehaničke tehnologije. Sport Mont, 5(12-13-14), 532-8.

Bjelica, D. (2007). Kategorizacija sportskih disciplina prema nivou elementarnih biomotornih dimenzija. Sport Mont, 5(12-13-14), 814-9.

Bjelica, S., & Džeko, Š. (2007). Sadašnji opšti uslovi za sport i turizam. Sport Mont, 5(12-13-14), 527-31.

Bogdanović, Z. (2007). Prisustvo posturalnih poremećaja kod mlađeg školskog uzrasta u zavisnosti od nivoa informisanosti roditelja o lošem držanju tela. Sport Mont, 5(12-13-14), 609-15.

Bogdanović, Z. (2007). Uloga nastavnika na formiranju pravilnog držanja tela. Sport Mont, 5(12-13-14), 694-702.

Bulatović, D. (2007). Prediktivna vrijednost nekih testova opšte motorike na formiranje ocjene u nastavi fizičkog vaspitanja. Sport Mont, 5(12-13-14), 276-84.

Bulatović, D. (2007). Efekti koncentrisane nastave plivanja u savladavanju plivačkih tehnika. Sport Mont, 5(12-13-14), 499-505.

Čoh, M. (2007). Biomechanical model of the sprint start. Sport Mont, 5(12-13-14), 19-26.

Čokorilo, N., & Mikalački, M. (2007). Povezanost fizičke aktivnosti devojčica i njihovih roditelja sa pozitivnim odnosom devojčica prema fizičkoj aktivnosti. Sport Mont, 5(12-13-14), 134-8.

Čokorilo, N., & Čokorilo, R. (2007). Povezanost fizičke aktivnosti devojčica i njihovih roditelja sa odnosom roditelja prema fizičkoj aktivnosti. Sport Mont, 5(12-13-14), 445-50.

Doder, D., & Babiak, J. (2007). Povezanost eksplozivne snage sa vrhunskim rezultatima u karateu. Sport Mont, 5(12-13-14), 784-91.

Doder, D., & Golik-Perić, D. (2007). Mišićni disbalansi fudbalera ustanovljeni izokinetičkom dijagnostikom. Sport Mont, 5(12-13-14), 115-20.

Drapšin, M., & Drid, P. (2007). Razlike u morfološkim i motoričkim pokazateljima grupa vrhunskih rvača i boksera. Sport Mont, 5(12-13-14), 732-7.

Drid, P., & Vujkov, S. (2007). Razlike u funkcionalnim i motoričkim pokazateljima grupa vrhunskih karatiskinja i džudiskinja. Sport Mont, 5(12-13-14), 47-52.

Džeko, Š., & Bjelica, S. (2007). Od sportskih aktivnosti do sportske delatnosti. Sport Mont, 5(12-13-14), 292-6.

Đug, M., & Mikić, B. (2007). Uticaj step aerobika na transformaciju antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti studenata. Sport Mont, 5(12-13-14), 129-33.

Đukanović, N., & Ražnatović, A. (2007). Iznenadne smrti kod sportista. Sport Mont, 5(12-13-14), 411-5.

Đuranović, D., & Novaković, S. (2007). Direktni uticaj sponzorstva na razvoj sporta. Sport Mont, 5(12-13-14), 654-62.

Hadžić, R. (2007). Uticaj motoričkih sposobnosti i konativnih karakteristika na brzinu vođenja lopte i preciznost u košarci. Sport Mont, 5(12-13-14), 180-5.

Hadžić, R. (2007). Biomehanika karvinog zavoja u alpskom skijanju. Sport Mont, 5(12-13-14), 360-5.

Hosta, M. (2007). Short introduction to ethical reasoning in sport. Sport Mont, 5(12-13-14), 345-50.

Janković, I., & Stojiljković, S. (2007). Motoričke sposobnosti dečaka mlađeg školskog uzrasta. Sport Mont, 5(12-13-14), 551-6.

Joksimović, M., & Joksimović, V. (2007). Fizička aktivnost djece u gradskoj sredini. Sport Mont, 5(12-13-14), 273-5.

Joksimović, V., & Joksimović, M. (2007). Funkcionalno osposobljavanje i fizikalni tretman sportista nakon povrede kolateralnih ligamenata zgloba koljena. Sport Mont, 5(12-13-14), 649-53.

Jovanova-Simeva, V. (2007). Struktura tehničko-taktičkih dejstava košarkaških ekipa NBA lige. Sport Mont, 5(12-13-14), 285-91.

Jovović, O. (2007). Rijeka Zeta kao potencijal za razvoj sportsko-rekreativnih oblika turizma. Sport Mont, 5(12-13-14), 827-40.

Jovović, V. (2007). Neke antropometrijske karakteristike dvanaestogodišnje djece u Nikšiću. Sport Mont, 5(12-13-14), 80-6.

Jovović, V. (2007). Transverzalna analiza učestalosti lordotičnih poremećaja kod dvanaestogodišnjih dječaka i djevojčica. Sport Mont, 5(12-13-14), 381-6.

Kabok, I. (2007). Sedeća odbojka kao važno terapijsko sredstvo i značajna sportska aktivnost u obrazovanju i vaspitanju hendikepiranih učenika. Sport Mont, 5(12-13-14), 249-53.

Karanov, B., & Protić-Gava, B. (2007). Ples kao dopunsko sredstvo u sportu. Sport Mont, 5(12-13-14), 588-93.

Kapidžić, A., & Mujanović, E. (2007). Razlike učinka između pobjedničkih i poraženih ekipa na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2006. Sport Mont, 5(12-13-14), 297-302.

Kasum, G., & Radović, M. (2007). Starosna struktura vrhunskih rvačica. Sport Mont, 5(12-13-14), 351-9.

Klarić, D., & Vujačić, V. (2007). Saznanja o pravilnoj ishrani sportista u Crnoj Gori. Sport Mont, 5(12-13-14), 261-6.

Kljajević, V. (2007). Uticaj različitih programa nastave fizičkog vaspitanja na antropometrijske karakteristike ispitanika. Sport Mont, 5(12-13-14), 387-95.

Koropanovski, N., & Janković, R. (2007). Razlike motoričkih sposobnosti studenata kriminalističko-policijske akademije iz Beograda i dobro treniranih osoba. Sport Mont, 5(12-13-14), 738-43.

Krivokapić, D. (2007). Uticaj različitih modela plivačkog treninga (definisanih u odnosu na anaerobni prag) na promjene varijabli tjelesnog sastava. Sport Mont, 5(12-13-14), 158-66.

Krivokapić, D. (2007). Efekti različitih modela plivačkog treninga (definisanih u odnosu na anaerobni prag) na provećanje brzine plivanja. Sport Mont, 5(12-13-14), 310-8.

Krivokapić, P. (2007). Bibliografija radova dr Duška Bjelice u Jugoslovenskom sportskom listu „Sport“: 1984/85. godine. Sport Mont, 5(12-13-14), 841-69.

Lepeš, J. (2007). Odnos sportske aktivnosti i uspeha u učenju. Sport Mont, 5(12-13-14), 63-71.

Lilić, Lj. (2007). Neke morfološke karakteristike fudbalera. Sport Mont, 5(12-13-14), 632-7.

Lilić, Lj. (2007). Razvoj nekih motoričkih sposobnosti kod studenata nakon desetodnevne nastave smučanja. Sport Mont, 5(12-13-14), 721-4.

Ljubojević, Č., & Vetro, L. (2007). Ponašanje potrošača u sportu. Sport Mont, 5(12-13-14), 459-67.

Madić, D., & Okičić, T. (2007). Faktori od kojih zavisi zamor kod plivača. Sport Mont, 5(12-13-14), 602-8.

Maksimović, N., & Vasić, G. (2007). Sportske nauke i strategije unapređenja stila života stanovništva. Sport Mont, 5(12-13-14), 95-101.

Marković, Ž., & Višnjić, D. (2007). Doprinos fakultativnih aktivnosti-rukometa u transformaciji motoričkog statusa učenica prvog razreda srednje škole. Sport Mont, 5(12-13-14), 53-62.

Martinović, D., & Branković, D. (2007). Kondicione pripreme za biciklističke treking ture. Sport Mont, 5(12-13-14), 337-44.

Martinović, D., & Branković, D. (2007). Uslovi i opremljenost osnovnih škola za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja, kao i doprinos i uticaj nastavnika u neposrednoj nastavi. Sport Mont, 5(12-13-14), 616-22.

Marušić, R. (2007). Selekcija u rukometu. Sport Mont, 5(12-13-14), 805-13.

Marušić, R. (2007). Primijenjena sportska akrobatika u trenažnom procesu rukometa. Sport Mont, 5(12-13-14), 820-6.

Mavrić, F. (2007). Program elemenata parterne gimnastike za individualni rad sa kružnim napadačem. Sport Mont, 5(12-13-14), 780-3.

Mavrić, F. (2007). Izbor vežbi i varijanti u treningu kružnog napadača. Sport Mont, 5(12-13-14), 797-804.

Međedović, E., & Međedović, A. (2007). Analiza strukture stavova i mišljenja nastavnika razredne nastave prema fizičkom vaspitanju. Sport Mont, 5(12-13-14), 451-8.

Međedović, E., & Međedović, A. (2007). Saradnja nastavnika fizičkog vaspitanja sa organizacijama u fizičkoj kulturi. Sport Mont, 5(12-13-14), 668-76.

Mekić, M., & Bajramović, Š. (2007). Regresiona analiza testova za procjenu bazično-motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti nogometaša-juniora Premijer lige u prostoru konativnih karakteristika. Sport Mont, 5(12-13-14), 35-46.

Mijajlović, V., & Mijajlović, D. (2007). Organizacija rada ronilačkog centra. Sport Mont, 5(12-13-14), 725-31.

Mikić, B., & Ahmeti, V. (2007). Uticaj motoričkih sposobnosti na uspješnost izvođenja specifičnih motoričkih testova u rvanju. Sport Mont, 5(12-13-14), 396-402.

Milenković, S. (2007). Psihološka i taktička priprema tenisera juniorske kategorije. Sport Mont, 5(12-13-14), 594-601.

Milenković, S., & Nejić, D. (2007). Prisutnost skoliotično lošeg držanja i razlike u morfološkim karakteristikama odbojkašica i rukometašica. Sport Mont, 5(12-13-14), 638-48.

Milenović, P., & Mutavdžić, V. (2007). Faktorska struktura funkcionalnih sposobnosti bodibildera. Sport Mont, 5(12-13-14), 267-72.

Milošević, D. (2007). Strah od vode ili umišljeni događaji koji se čine stvarnim. Sport Mont, 5(12-13-14), 110-5.

Milošević, D. (2007). Opisno ocjenjivanje u fizičkom vaspitanju. Sport Mont, 5(12-13-14), 519-26.

Mujanović, E., & Nožinović, F. (2007). Prediktivna vrijednost nekih testova motoričkih sposobnosti za predviđanje uspjeha u brzini prelaska preko konopca. Sport Mont, 5(12-13-14), 139-44.

Mutavdžić, V., & Milenović, P. (2007). Struktura morfoloških karakteristika bodibildera. Sport Mont, 5(12-13-14), 544-50.

Nejić, D. (2007). Uticaj trenažnog procesa na brzinsku sposobnost, agilnost i skočnost odbojkašica. Sport Mont, 5(12-13-14), 681-8.

Nikolić, B. (2007). Relacije između motoričkih sposobnosti i preciznosti dodavanja lopte kod košarkaša pionirskog uzrasta. Sport Mont, 5(12-13-14), 199-203.

Nikolić, B. (2007). Relacije između morfoloških karakteristika i preciznosti dodavanja lopte kod košarkaša pionirskog uzrasta. Sport Mont, 5(12-13-14), 484-8.

Nikolić, I. (2007). Struktura menadžmenta sportske organizacije tranzicionog oblika vlasništva. Sport Mont, 5(12-13-14), 319-22.

Nikolić, M. (2007). Stavovi i interesi radnika Mlina „Muharem Asović“ prema sportskoj rekreaciji. Sport Mont, 5(12-13-14), 429-34.

Nožinović, A., & Nožinović, Z. (2007). Povezanost morfoloških karakteristika studenata sa uspjehom u izvođenju narodnih igara. Sport Mont, 5(12-13-14), 145-50.

Obadov, S., & Kopas, J. (2007). Pouzdanost nekih testova za procenu tehnike u džudou. Sport Mont, 5(12-13-14), 744-9.

Obadov, S. (2007). Obuka i usavršavanje tehnike tai otoši. Sport Mont, 5(12-13-14), 755-61.

Obradović, B., & Srdić, B. (2007). Da li su dečaci mlađeg školskog uzrasta gojazni? Sport Mont, 5(12-13-14), 574-8.

Obradović, B., & Srdić, B. (2007). Da li su devojčice mlađeg školskog uzrasta gojazne? Sport Mont, 5(12-13-14), 762-6.

Obradović, Z., & Rajković, Ž. (2007). Hijerarhijski pristup dijagnostičkom materijalu B.I.A. parametara. Sport Mont, 5(12-13-14), 715-20.

Opavsky, P. (2007). Biomehanička analiza slobodnog zamaha. Sport Mont, 5(12-13-14), 10-8.

Pavlović, R. (2007). Odnos morfoloških dimenzija mehanizma energetske regulacije. Sport Mont, 5(12-13-14), 513-8.

Petković, J. (2007). Povezanost motoričkih sposobnosti učenika IV razreda srednje škole sa uspješnošću u realizaciji programskih sadržaja sportske gimnastike. Sport Mont, 5(12-13-14), 254-60.

Petković, J. (2007). Razlike u povezanosti motoričkih sposobnosti sa uspješnošću u realizaciji programskih sadržaja sportske gimnastike u odnosu na uzrast ispitanika. Sport Mont, 5(12-13-14), 489-98.

Pirsl, D. (2007). Čitanje stručnog-sportskog teksta na stranom jeziku. Sport Mont, 5(12-13-14), 468-76.

Protić, P. (2007). Predmetna klasifikacija u nauci o sportu. Sport Mont, 5(12-13-14), 566-73.

Purenović, T. (2007). Komparativna analiza kraniofacijalne antropometrije učenica i učenika V razreda osnovnih škola u Nišu. Sport Mont, 5(12-13-14), 623-31.

Purenović, T. (2007). Indeks telesne mase i dijametar glave učenika V razreda osnovnih škola u Nišu. Sport Mont, 5(12-13-14), 703-14.

Radović, M., & Kasum, G. (2007). Most kao dominantna tehnička struktura u rvanju grčko-rimskim i slobodnim stilom. Sport Mont, 5(12-13-14), 243-8.

Rajković, Ž., & Obradović, Z. (2007). Morfofunkcionalni status taekwon-do sportista reprezentacije Srbije. Sport Mont, 5(12-13-14), 750-4.

Rakočević, T. (2007). Uticaj repetitivne snage na razvoj specifične koordinacije i uspješnost savladavanja tehnike fudbalera-početnika. Sport Mont, 5(12-13-14), 192-8.

Rakočević, T. (2007). Razlike u morfološkim karakteristikama sportista u sportskim igrama. Sport Mont, 5(12-13-14), 477-83.

Rašović, D., & Rašović, I. (2007). Tenis u Crnoj Gori s posebnim osvrtom na metodologiju rada na teniskom zidu. Sport Mont, 5(12-13-14), 366-73.

Rašović, I. (2007). Značaj sporta u evropskim integracijama sa osvrtom na Crnu Goru. Sport Mont, 5(12-13-14), 677-80.

Savić, Z. (2007). Heuristika na primeru istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju. Sport Mont, 5(12-13-14), 579-87.

Savić, Z. (2007). Osnovne karakteristike i tehnika veslanja u turističkom kanu čamcu. Sport Mont, 5(12-13-14), 767-74.

Smajić, M., & Molnar, S. (2007). Relacije bazično motoričkih sposobnosti i specifične preciznosti fudbalera uzrasta 10-12 godina. Sport Mont, 5(12-13-14), 87-94.

Stefanović, R., & Mekić, B. (2007). Planiranje i programiranje trenažnog procesa kod mladih sprintera u pripremnom periodu. Sport Mont, 5(12-13-14), 173-9.

Stefanović, R., & Milenković, V. (2007). Neka od atletskih kretanja kao osnova za motoričku sposobnost vrhunskih fudbalera. Sport Mont, 5(12-13-14), 539-43.

Stijepić, R., & Nićin, Đ. (2007). Istraživanje senzitivnih perioda preciznosti kod učenika osnovne škole. Sport Mont, 5(12-13-14), 204-15.

Stoiljković, S., & Janković, I. (2007). Razlike u morfološkom prostoru između ičenika sportista i ostalih učenika srednjeg školskog uzrasta. Sport Mont, 5(12-13-14), 792-6.

Stojčinović, M. (2007). Finansiranje sporta u međunarodnim takmičenjima. Sport Mont, 5(12-13-14), 662-7.

Šabotić, B., & Drobnjak, D. (2007). Relacije bazično-motoričkih sposobnosti sa situaciono-motoričkim sposobnostima u fudbalu. Sport Mont, 5(12-13-14), 167-72.

Šabotić, B., & Dedeić, N. (2007). Intenzifikacija časa fizičkog vaspitanja košarka-vođenje lopte. Sport Mont, 5(12-13-14), 331-6.

Šolaja, M. (2007). Model za povećanje izdržljivosti kandidata za prijemni ispit Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Sport Mont, 5(12-13-14), 689-93.

Šolaja, M. (2007). Selekcija mladih za sprint. Sport Mont, 5(12-13-14), 775-9.

Trivun, M. (2007). Sportsko turističke mogućnosti nacionalnog parka i olimpijske planine kao vid organizovanja aktivnosti u prirodi. Sport Mont, 5(12-13-14), 422-8.

Trivun, M., & Vuković, S. (2007). Homogenost rezultata u zavisnosti od dionica i tehnika plivanja. Sport Mont, 5(12-13-14), 216-24.

Vasić, G., & Jakonić, D. (2007). Najčešće korišćeni steroidi kod sportista. Sport Mont, 5(12-13-14), 102-9.

Višnjić, D., & Marković, Ž. (2007). Stavovi adolescenata prema nastavi fizičkog vaspitanja. Sport Mont, 5(12-13-14), 435-44.

Vučković, G., & Dopsaj, M. (2007). Uticaj osnovne obuke u gađanju kod policajaca u funkciji pola. Sport Mont, 5(12-13-14), 557-65.

Vučković, G., & Koropanovski, N. (2007). Razlike između motoričkih sposobnosti studenata kriminalističko-policijske akademije iz Beograda i kategorisanih sportista-karatisti. Sport Mont, 5(12-13-14), 235-42.

Vujkov, S. (2007). Specifičnost pliometrijskog treninga u karateu. Sport Mont, 5(12-13-14), 72-9.

Vujović, D. (2007). Biotipska determinisanost modela mladih rukometaša uzrasta 16-18 godina. Sport Mont, 5(12-13-14), 186-91.

Vujović, D. (2007). Metodski pristup učenja osnovnih tehničko-taktičkih elemenata u rukometu. Sport Mont, 5(12-13-14), 506-12.

Vukasović, D. (2007). Modernizacija opreme u sportskim teretanama kao preduslov razvoja body buildinga. Sport Mont, 5(12-13-14), 416-21.

Zrnzević, N. (2007). Motoričke sposobnosti učenica prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole. Sport Mont, 5(12-13-14), 121-8.

Zrnzević, N. (2007). Morfološke karakteristike učenika prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole. Sport Mont, 5(12-13-14), 403-10.